Начало / Domina

DOMINA


Домино е игра с прости правила.

‘’Домина’’ е проект, който справедливо може да бъде описан като находчив резултат от емоционална ‘’архитектурна игра’’.

Да, името и идва от играта домино, като то може да бъде разчетено и в обемно-пространствената структура на жилищната сграда.

  • Вертикални елементи с различен материален смисъл.
  • Геометричната гладка ламарина с изразена периферия е последвана от мрежовидна структура, която покрива вертикалната комуникация, следват обеми решени с мазилки в различни цветове и релефи.
  • Истинска домино редица.
  • Вярваме устойчива.

Подреждането на отделните апартаменти в чисти и функционални пространства, минава през реденето на десетки варианти на отделните помещения до извеждане на желания резултат.

Това търсене е откровено домино, чиста ‘’архитектурна игра’’.

Постигнахме балансирани и осмислени жилищни единици, съдържащи всички необходими компоненти на един съвременен дом.